placeholder Złote Runo Ankieta Prodeko placeholder

Najnowsze artykuły

Przedawnienie kar pienięż(...)

Wyrok Trybunału oprócz problemów związanych z wymierzaniem kar pieniężnych w okresie 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie standardów wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia do wymogów Konstytucji RP rodzi także dodatkowe wątpliwości związane z przedawnieniem tych kar oraz karalności czynów, za które mogą one być wymierzone.

Omawiany już na łamach „Zieleni Miejskiej” wyrok Trybunału Konstyt(...)

»

Zieleń, która wyróżnia(...)

Zielone przestrzenie w strukturze miasta historycznie pełniły różne funkcje. Początkowo była to kosztowna fanaberia, na którą stać było nielicznych – mury miejskie ograniczały w dosłowny sposób.

Dostępna powierzchnia była zbyt cenna, by ją poświęcać na tak niepraktyczne sprawy. Zieleń była więc dobrem dostępnym jedynie dla elit. Dynamiczny rozwój w czasach nowożytnych wymusił otwarcie miast. W czasie industrializacji w drugiej połowie XI(...)

»

Zieleń bez ograniczeń(...)

Kontakt z naturą to ważny element poprawiający jakość życia mieszkańców miast. Wypoczynek w parku i obcowanie z roślinami wspomaga regenerację psychiki, zmniejsza uczucie zmęczenia i stresu oraz wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne użytkowników.

Parki miejskie są zarówno miejscami odpoczynku, jak i czynnej rekreacji. Powinny być terenami bezpiecznymi i dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Dla osób starszych oraz niepełnosprawnych są to cz(...)

»

W poszukiwaniu istoty pla(...)

Zabawa jest pojęciem wieloznacznym i wielowymiarowym, które można różnie interpretować. Na przestrzeni wieków podejmowano wiele prób naukowego tłumaczenia istoty zabawy, co zaowocowało różnymi teoriami na jej temat.

Jednak istotę zabawy wydają się lepiej – niż teorie – oddawać własne wspomnienia z dzieciństwa. Odnalezienie w pamięci najciekawszych zabaw i miejsc im towarzyszących, to pierwszy krok na drodze ku zrozumieniu, jaką przestrzeni(...)

»

Woda na placu zabaw(...)

Zapewne kałuża stanowiła kiedyś wodny plac zabaw dla każdego z nas. Tymczasem na współczesnych placach zabaw kałuża postrzegana jest jako konsekwencja źle zaprojektowanej lub wykonanej inwestycji.

Wyznacznikiem dobrze zrealizowanej pracy jest m.in. bardzo dobre odprowadzanie wody opadowej i dostępność urządzeń dla dzieci w krótkim czasie po ustaniu deszczu.

W Polsce zasilane wodą urządzenia zabawowe na placach zabaw wciąż są nowością(...)

»

Zielone przedogródki Szcz(...)

Przedogródek to część ogrodu znajdująca się pomiędzy przestrzenią publiczną a frontem budynku. Miejsce reprezentacyjne, będące wizytówką ogrodu, ale także oddziaływujące na postrzeganie przestrzeni publicznej.

W Szczecinie taką formę zagospodarowania terenu można zaobserwować w różnych częściach miasta. W dzielnicach willowych, jako element prywatnych ogrodów, przed wieloma kamienicami przedwojennych dzielnic miasta, takich jak Pogodno czy (...)

»

Przestrzeń otwarta dla ws(...)

Tak naprawdę to przestrzenie publiczne pozwalają nam poczuć klimat miasta. O jego wizerunku decyduje głównie to, co dzieje się między budynkami, a nie same budynki.

W Polsce przekonanie o wartości przestrzeni publicznych dopiero się kształtuje. Przemiany po 1989 r. miały znaczący wpływ na krajobraz polskich miast. Rynek usług architektonicznych nie nadążał z dostarczaniem projektów dla nowo powstałego sektora prywatnego i publicznego. Skutkiem teg(...)

»

Zielone akcenty miast(...)

Tereny zieleni w mieście są niezwykle istotnym elementem krajobrazu kulturowego, nie tylko ze względu na estetyczny wizerunek miast, ale również z uwagi na wartości użytkowe, społeczne oraz ekologiczne.

Zrównoważony rozwój miasta jest możliwy tylko wówczas, gdy spełnia ono wymagania i potrzeby jego mieszkańców. Za jeden z ważniejszych elementów odpowiedzialnych za kształtowanie wysokiej jakości środowiska zamieszkania, wypoczynku i rekreacji je(...)

»

Polecane artykuły

Certyfikacja instalatorów(...)

Zawarte w projekcie ustawy o OZE przepisy dotyczą w głównej części, a może przede wszystkim, instalatorów montujących rozproszone źródła ciepła typu kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. W związku z tym pojawiają się głosy, czy nie jest to przypadkiem nowa regulacja ograniczająca dostęp do wykonywania zawodu instalatora. Urząd Dozoru Technicznego zapewnia, że zasady certyfikacji i akredytacji nie będą miały charakteru dy(...)
»

Centralny regulator?(...)

Kiedyś napisałem kilka słów na temat możliwości ustanowienia regulatora w branży wodociągowej. Minął jakiś czas, miałem okazję to przemyśleć. Mojego pomysłu nie uzgadniałem z przełożonymi, kolegami z branży ani z nikim innym. W Polsce mamy przeszło pięćset firm wodociągowych. Ich dokładna liczba nie jest tu jednak istotna. Podjęcie się regulacji w tych wszystkich przedsiębiorstwach zajęłoby sporo czasu i wcale nie jestem przekonany, czy by(...)
»