placeholder placeholder Ankieta Poradnik Komunalnika 2015 placeholder

Najnowsze artykuły

Złom elektroniczny a suro(...)

Z rozwojem technologii wiąże się problem zagospodarowania elektroodpadów.

Dynamiczny rozwój technologiczny powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na rzadkie i drogie metale. Największym odbiorcą tego typu surowców jest przemysł elektroniczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) staje się obecnie źródłem cennych surowców.

Ze statystyk wynika, że człowiek w ciągu roku zużywa 1300 Mg surowców (w tym połowę energetycznyc(...)

»

Limity odbierania odpadów(...)

Z dniem rozpoczęcia tzw. rewolucji śmieciowej, gminy w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek odbierania odpadów komunalnych, wśród których znajdują się odpady „problemowe”.

Zalicza się do nich odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Już pierwsze dni funkcjonowania systemu dowiodły, że gminy stanęły przed problemem dużych ilości tego rodzaju odpadów, co mog(...)

»

Realizacja obowiązków ust(...)

W myśl ustawy „opakowaniowej” O.O.O. zobowiązana jest uwzględnić w osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Brak lub późne wydanie rozporządzeń wykonawczych może sprawiać rozmaite problemy praktyczne w stosowaniu określonego aktu prawnego. Niestety, doskonałym przykładem w tym zakresie jest Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym(...)

»

Odory z kanalizacji – czy(...)

Wielokilometrowe odcinki systemu kanalizacyjnego stanowią drogę, którą ścieki muszą przebyć, by trafić do oczyszczalni.

Ścieki definiowane są jako mieszanina ścieków komunalnych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych. Ścieki komunalne zawierają wysokie stężenia związków biogennych i są źródłem wielu mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki), w tym patogennych. Najczęściej oznaczane w ściekach gatunki bakterii to: <(...)

»

Kalendarium(...)

4-5.03.2015, Wrocław

XIII Konferencja „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10 000 RLM”

Organizator: Abrys

Info: 61 655 81 21, m.chlasta@abrys.pl, www.abrys.pl

 

10-14.03.2015, Frankfurt nad Menem

Targi ISH 2015

Organizator: Messe Frankfurt

<(...)

»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Innowacyjne rozwiązania na Sądecczyźnie

Blisko 14,7 mln zł brutto pochłonie budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Wielogłowach w gm. Chełmiec (woj. małopolskie). Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obiekt będzie obsługiwał osiem miejscowości gmin: Wielogłowy, Wielopole, Dąbrowę, Ubiad a także, (...)

»

Odporność systemów rurowy(...)

Systemy rurowe stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych powinny posiadać odpowiednią odporność zarówno na nadciśnienia, jak i na podciśnienia, które mogą wystąpić w trakcie ich eksploatacji.

Niniejsze opracowanie dotyczy zjawiska podciśnienia i odporności na nie rur oraz ich połączeń. Oprócz przypadków wystąpienia podciśnienia rozumianego jako ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego, rozpatrzono również przypadki, gdy(...)

»

Zaawansowane techniki utl(...)

Rewolucja przemysłowa spowodowała, że od ponad 200 lat obserwujemy nieprzerwany wzrost produkcji przemysłowej, liczby ludności, obrotu towarowego, ale przede wszystkim generowanie dziesiątków tysięcy nowych, wcześniej nieznanych produktów. Ubocznym skutkiem tej działalności jest również wzrost ilości strumieni odpadów stałych i ścieków.

Przez wiele lat do środowiska trafiało – i trafia nadal – wiele nowych związków chemicznych, z których(...)

»

Polecane artykuły

Prawa zwierząt &#8211; Zw(...)

Sposób traktowania zwierząt to problem ogólny, nierozerwalnie związany ze stosunkiem człowieka do natury. Skrajnie instrumentalne podejście do zasobów naturalnych bardzo często dotyczy również zwierząt. Świadomi jesteśmy, że są to istoty podobne do nas, wrażliwe, odczuwające ból i wszelkie emocje. Równocześnie godzimy się z tym, że traktowane są wprost jak surowce lub żywe zabawki. Zwierzęta wykorzystuje się na wiele różnych sposobów. Masowo hodowane są na pokarm lu(...)
»

Gospodarka odpadami w Uni(...)

Przy okazji 150 wydania &#8222;Przeglądu Komunalnego&#8221; przygotowaliśmy dla Czytelników niespodziankę. W tym wydaniu, obok Zeszytów Komunalnych, prezentujemy jeszcze jedno monotematyczne opracowanie. Jest to poniższy dodatek poświęcony pozwoleniom zintegrowanym w gospodarce odpadami. Został on opracowany pod redakcją dr. inż. Barbary Kozłowskiej. Życzymy owocnej lektury. (red.) W pierwszym programie działań ochrony środow(...)
»