Najnowsze artykuły

Woda ma znaczenie(...)

Federacja EurEau założona została 40 lat temu przez kilka narodowych organizacji skupiających dostawców wody z terenu Europy. W tym roku podczas marcowej konferencji w Brukseli podsumowano jej dotychczasowe osiągnięcia.

Jako że w tamtym okresie oficjalnym językiem urzędowym był francuski, również nazwa samej organizacji wzięła się ze zlepku dwóch francuskich słów: Europe – Europa i eau – woda. Pamiętać należy, że mówimy o czasach sprzed 1(...)

»

O planowaniu(...)

O planowaniu

Podczas odbywającego się 24 kwietnia br. w Sopocie Posiedzenia Zarządu ZMP jego członkowie przedyskutowali oraz zaopiniowali – z licznymi uwagami – przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jest on o tyle ważny, że stanowi pierwszy etap planowanych na tym gruncie zmian. Zawiera najpilniejsze interwencje, które mają m.in. przekierować stru(...)

»

Dwa lata po "rewolucji" ś(...)

W oparciu o wyniki analizy postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w poszczególnych gminach naszego kraju powstał raport, który obrazuje zmiany, jakie zaszły na tym rynku w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jak Polska długa i szeroka, od początku 2013 r. przez nasz kraj ustawicznie przetacza się fala gminnych przetargów w sprawie udzielenia zamówienia na odbiór lub/i zagospodarowanie odpadów (...)

»

Nowy projekt rozporządzen(...)

Kolejny projekt nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ujrzał światło dzienne. Jakie są konsekwencje prawne zmian proponowanych w projekcie?

Funkcjonowanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów opiera się na zróżnicowanym i rozbudowanym zestawie wymagań prawnych. Wymagania te mają charakter zarówno szczegółowy (adresowane są wówczas bezpośrednio do podmiotów prowadzących w(...)

»

Przesłanki decyzji w spra(...)

Ustawa o ochronie przyrody praktycznie nie zawiera jednoznacznych wskazówek co do kryteriów, jakie powinien brać pod uwagę organ podejmujący decyzję dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzewa – a w zasadzie dokonujący szeregu rozstrzygnięć w postępowaniu w sprawie jej wydania. Tym samym należy w pierwszym rzędzie odwołać się do zasad ogólnych.

Przez uznanie administracyjne rozumie się na ogół takie uregulowanie kompetencji organu administracji,(...)

»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

Prosto z wokandy

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niezgodny z Konstytucją RP

Wyrok Trybuna(...)

»

Jak rozwiązać problem odo(...)

Ministerstwo Środowiska 9 kwietnia br. ostatecznie odstąpiło od prac nad tzw. ustawą antyodorową. W zamian przygotowuje wytyczne techniczne, które mają sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Jak tę decyzję oceniają przedsiębiorcy i zarządcy obiektów, które mogą oddziaływać zapachowo na otoczenie?

O opinię na temat odstąpienia od prac nad tzw. ustawą antyodorową i przygotowania(...)

»

Ustawy antyodorowej nie b(...)

Ustawy antyodorowej nie będzie. I co dalej?

Problem związany z odorami istnieje praktycznie w każdej gminie. Do Inspekcji Ochrony Środowiska rocznie wpływa po kilkaset skarg w tej sprawie. Nieprzyjemny zapach rozprzestrzeniający się po okolicy zwykle jest powodem konfliktu, do którego dochodzi między lokalną społecznością a podmiotami emitującymi fetor. Mimo to resort środowiska w kwietniu br. oznajmił, że tzw. ustawa antyodorowa nie powstan(...)

»

Polecane artykuły

Abrys dla środowiska (...)

Już po raz siedemnasty w Poznaniu odbył się, zorganizowany przez firmę Abrys, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W wydarzeniu uczestniczyło ok. pół tysiąca osób. Ta największa w Polsce impreza poświęcona tematyce ochrony środowiska miała miejsce podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W sesji inauguracyjnej udział wzięli: Marcin Korolec, minister środowiska, Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Małgor(...)
»

Kompostowanie osadów ście(...)

Prognozę ilości osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych sporządzono, przyjmując za podstawę przewidywaną średnią krajową ilość ścieków do oczyszczenia w całości i z podziałem na trzy grupy – w oparciu o wielkości aglomeracji. Za jednostkowy średni wskaźnik ilości osadów ustabilizowanych powstających w polskich oczyszczalniach ścieków komunalnych przyjęto 0,247 kg s.m./m³ oczyszczanych ścieków. W ten sposób prognozowana na 2015 (...)
»