Najnowsze artykuły

Przemysł tworzyw w oblicz(...)

Czy odpady są piętą achillesową przemysłu tworzyw sztucznych? Jakie wyzwania i możliwości tworzy circular economy (CE), czyli gospodarka o obiegu zamkniętym? 

Światowa roczna produkcja opakowań z tworzyw sztucznych w 2013 r. sięgnęła 78 mln ton, z czego jedynie 2% surowca z recyklingu trafiło ponownie do produkcji, zamykając tym samym obieg materiału. Co zatem dzieje się z tworzywami sztucznymi? Rob Opsomer z Fundacji Elle MacArthur wylicz(...)

»

Uwolnić potencjał surowcó(...)

Stworzenie europejskiej platformy interesariuszy po to, by wdrażać koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym przez zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów, promowanie ekoinnowacji czy generowanie nowych możliwości dla biznesu – to cele projektu NEW_InnoNet. 

W projekcie skoncentrowano się na trzech strumieniach odpadów: na zużytym sprzęcie elektronicznym, pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Celem(...)

»

Gospodarka odpadami opako(...)

Do przeprowadzenia audytu, który został wprowadzony ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, część przedsiębiorców przygotowywała się już od roku. A jednak pojawiają się już informacje o brakach i błędach w prowadzonej przez weryfikowane firmy dokumentacji.

Zgodnie z zapisami w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2016 r. poz. 1863, ze zm.), do 30 kwietnia 2017 r. wszyscy prze(...)

»

GOZ w świetle Agendy Miej(...)

Potencjał zmian w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) został dostrzeżony w unijnym projekcie Urban Agenda (Agenda Miejska). Co się z tym wiąże?

Urban Agenda jest europejską inicjatywą, mającą na celu zapewnienie jak najlepszego wykorzystania potencjału miast i zmierzenie się z wyzwaniami społecznymi. Ma ponadto służyć promowaniu współpracy, przyczynić się do wzrostu gospodarczego i innowacyjności, w szczególności na obszarach miejskich(...)

»

Atrakcyjna wiata śmietnik(...)

Zamiast pojedynczych kontenerów na odpady pojawiły się całe ich zespoły, przeznaczone do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów. W efekcie potrzebna jest o wiele większa przestrzeń na wdrożenie w praktyce tego rozwiązania.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na władze gminne obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie obywateli zobligowano do selekcji odpadów, które produkują. Zdecydowan(...)

»

O czym mówią wskaźniki re(...)

Niektóre europejskie kraje osiągają bardzo wysokie wartości wskaźników opisujących gospodarkę odpadami komunalnymi, a zwłaszcza recyklingu. Mimo że nierzadko ich systemy są zbliżone do polskiego, to jednak Polska nie osiąga tak dobrych wyników. Dlaczego?

 

Aktualnie gospodarka światowa znajduje się w okresie transformacji. Jednym z wyzwań jest zorientowanie na szeroko rozumianą zasobooszczędność, co znalazło swój wyraz m.in. w s(...)

»

Odpady źródłem kreacji

W Paryżu działa już 12 centrów recyklingu i tak zwane ressourceries. W tym roku otwarte zostaną kolejne cztery, a władze miasta planują, że w przyszłości przynajmniej jedna taka struktura znajdzie się w każdej z 20 dzielnic.

Celem ich rozwoju jest zmniejszenie ilości odpadów i zachęcenie paryżan do przekazywania zbędnych i uszkodzonych przedmiotów zamiast wyrzucania ich do śmieci. Niemniej ważne jest tworzenie miejsc pracy i wspieranie lokal(...)

»

Polski GOZ ambitny, lecz (...)

Z podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigą Emilewicz, rozmawia Katarzyna Błachowicz.

 

Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim (PE) 14 marca br. przyjęto stanowisko włoskiej eurodeputowanej, Simony Bonafè, o gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ, Circular Economy Package, CEP). Jakie jest stanowisko Polski w tej kwestii? Czy proponowane zmiany nie są zbyt dalekosiężne dla naszego kraju, czy Polska jest gotowa na ich wdr(...)

»

Polecane artykuły

Oznakowanie opakowań subs(...)

Opakowanie każdej substancji niebezpiecznej (lub preparatu rozumianego jako mieszanina co najmniej dwóch substancji) musi być odpowiednio oznakowane. Zgodnie z art. 25 ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (DzU z 2001 r. nr 11, poz. 84 z późn. zm.), oznakowanie to obejmuje nazwę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu, nazwy określonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwę i siedzibę producenta, a w przypadku osoby fizyczne(...)
»

Praktyczne aspekty inwest(...)

Druga już edycję Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, zorganizowana przez firmę Progress Group, odbyła się 16 marca 2011 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie. Spotkanie to zyskało już rangę platformy kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami dysponującymi doświadczeniami w tej dziedzinie i oferującymi konkretne rozwiązania inwestorom. Druga edy(...)
»