Najnowsze artykuły

Prosto z wokandy


Operat szacunkowy i umowa z rzeczoznawcą stanowią informację publiczną

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Op 33/16, CBOSA, prawomocny.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, żądanie udostępnienia kserokopii operatu szacunkowego oraz umowy z rzeczoznawcą majątkowym na jego wykonanie dotyczy informacji publicznych i p(...)

»

Problemy z recyklingiem (...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzające od 1 lipca 2017 r. obowiązek selektywnej zbiórki „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, stanowi pierwszy, w sumie najłatwiejszy, krok na drodze do ich recyklingu. Prawdziwym wyzwaniem staje się przetworzenie selektywnie zbieranych odpadów w produkt w postaci nawozu lub polepszacza gle(...)

»

31.08-2.09.2017, Warszawa

25. Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to życie”

Organizator: Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni

Info: 22/435-47-20 (21, 22);

kontakt@zielentozycie.pl;

www.zielentozycie.pl


2.09.2017, Warszawa

Seminarium Dzień Architekta Krajobrazu

Organizator: Związek Szkółkarzy Polsk(...)

»

Od redakcji

Obowiązująca od lipca standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie okazała się rewolucją. Czy samorządy i branża były do zmian dobrze przygotowane? Raczej było wręcz odwrotnie. Korzystając z możliwości, jakie dają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w tej sprawie, wiele gmin odsunęło w czasie obowiązek zbiórki bioodpadów. Nie oznacza to jednak, że problemów nie będzie. One dopiero się pojawią, przy czym wiele wskazuje na to, że największe zwi(...)

»

Technologie bezwykopowe -(...)

Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych Inkop Sp. z o.o.

30-389 Kraków

ul. Komuny Paryskiej 5

tel.: +48 12 262 16 17

fax: +48 12 262 41 32 

e-mail: inkop@inkop.pl 

www.inkop.pl

PRI INKOP, założone przez inż. Pawła Piechnika w lipcu 1989 roku, dało początek spółce INKOP, specjalizuj(...)

»

Budowa infrastruktury bez(...)

Przy ich pomocy można położyć instalacje bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Choć nie są to tanie usługi, to przyspieszają pracę oraz obniżają koszty inwestycji. Wystarczy wykonać dwa wykopy robocze: startowy, a także końcowy. 

Instalacje wykonane metodą bezwykopową nie wymagają demontażu nawierzchni dróg i innych przeszkód oraz ponownego ich odtworzenia. Nie powodują strat wynikających z zatorów komunikacyjnych, objazdów ani wzrostu poziomu h(...)

»

Kret a możliwość wykonywa(...)

Na rynku coraz bardziej rozwija się świadomość oraz popyt na stosowanie technologii bezwykopowych, szczególnie w zakresie wodno-ściekowych instalacji grawitacyjnych. Wynika to z rosnących, wraz z gęstniejącą zabudową, wymagań względem stosowanych urządzeń oraz poszukiwania konkurencyjnych rozwiązań przez firmy realizujące usługi.

Czym są instalacje grawitacyjne?

Używając określenia „instalacja grawitacyjna”, mamy na myśli instal(...)

»

Izraelski sposób na wodę

Mając bardzo ograniczone naturalne zasoby wodne, Izrael szybko zwrócił się w stronę morza i opracował nowoczesne rozwiązania w zakresie odsalania. Już w latach 60. ubiegłego wieku powstała technologia odwróconej osmozy, obecnie wykorzystywana na całym świecie. Ponad 70% wody dostarczanej dziś do 8,5 miliona izraelskich odbiorców pochodzi z Morza Śródziemnego. Największa stacja odsalania, Sorek, zapewnia wodę około 1,5 mln mieszkańców, a firma IDE Technologies, któr(...)

»

Polecane artykuły

Zintegrowani ze środowisk(...)

Zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, redukcja opłat za korzystanie ze środowiska oraz poprawa renomy firmy to tylko niektóre korzyści wynikajace z wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego. Na temat systemu ISO 14 001 oraz EMAS z Jerzym Pasternakiem, pełnomocnikiem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Rafako rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   Od ponad 12 lat zajmuje się Pan systemami zarz�(...)
»

Zoeller wart polecenia

Firma Usługowa „KOSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wylotowej 57 w sierpniu 2013 roku zakupiła od przedsiębiorstwa ZOELLER pojazd do wywozu odpadów komunalnych – śmieciarkę MAN TGS 26.320 6x2-2 B/L typ Medium XL-S3. Samochód w dniu odbioru spełniał wszystkie warunki zawarte w umowie. Pojazd ten służy do odbioru odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych, jak i segregowanych. Do zakupu śmieciarki zachęciła nas renoma firmy, jej wieloletnie dośw(...)
»