Najnowsze artykuły

Wygodnie, ale czy zgodnie(...)

Ostatnio szczególną uwagę zwróciłem na powstające przy okazji świąt odpady, ich różnorodność i oczywiście możliwość dalszego przetwarzania. Wszak jesteśmy w trakcie dyskusji o gospodarce cyrkulacyjnej i o tym, jak ją upowszechnić w codziennym życiu.

Muszę przyznać, że od zastanawiania się nad tym wszystkim trochę rozbolała mnie głowa i odczułem wyrzuty sumienia z powodu małej efektywności tego, co dotychczas robiłem w zakresie ogranic(...)

»

Pomyłka ustawodawcy?

Zagadnienia prawne z zakresu ochrony środowiska cechują się dużą zmiennością. Wynika to z szybkiego rozwoju techniki i pojawiania się nowych produktów oraz technologii. Na tym tle ustawa o bateriach i akumulatorach jawi się jako oaza spokoju, gdyż w ciągu siedmiu lat obowiązywania nastąpiło tylko sześć jej nowelizacji.

Baterie i akumulatory stosowane jako chemiczne źródła energii znajdują się w większości urządzeń mobilnych oraz bezprzewodo(...)

»

Polska droga do gospodark(...)

W przypadku gospodarki o obiegu zamkniętym należy wziąć pod uwagę nie tylko produkty, ale też nowe sposoby świadczenia usług, a także formy mieszane – produkcja połączona z usługą – niejednokrotnie stawiające użytkownika w roli prosumenta.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ) to temat niezwykle szeroki. Obejmuje bowiem nie tylko najbardziej oczywiste gospodarowanie odpadami, ale dotyczy również pozyskiwania surowców, projektowania, prod(...)

»

Odpad czy ZSEE?

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozszerzyła odpowiedzialność wprowadzających o nowe rodzaje sprzętu, m.in. panele fotowoltaiczne i tonery. Jednak jak dotąd traktowane są one raczej marginalnie.

Minął już rok od wprowadzenia nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r., która implementowała do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Cz(...)

»

Rok pełen wyzwań

Zmiana uwarunkowań prawnych gospodarowania odpadami nie jest zjawiskiem zaskakującym. Wygląda jednak na to, że rok 2017 będzie pod tym względem szczególnie intensywny.

Wdrożenie przepisów rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki, nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami czy wreszcie finalizacja prac nad pakietem dyrektyw unijnych wprowadzających model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), to zaledwie zarys wyzwań, jakie czekają podmioty repre(...)

»

Kolejny rok dynamicznego (...)

Czy circular economy jest kolejnym paradoksem unijnej biurokracji? Czy na pewno potrzebujemy dotacji z UE? Jak wygląda dynamika rozwoju zbiórki selektywnej w ostatnich latach, a może praktycznie jej brak? Czas na kolejną dawkę paradoksów polskiego recyklingu.

Nowa filozofia UE, zwana circular economy (CE), staje się powoli niepodlegającym krytyce dogmatem, a sekta jej wyznawców zdaje się nie dostrzegać jakichkolwiek uwag i wątpliwości.(...)

»

Warto przeczytać

Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym

Praca zbiorowa pod redakcją: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego i Waldemara Jędrzejczyka

Monografia składa się z trzech części. Pierwsza porusza problem społecznego postrzegania prosumentów, a w szczególności omawia rozwój prosumpcji na współczesnym rynku, zasady zrównoważonego rozwoju i rozwój energetyki prosumenckiej. W jedn(...)

»

Elektryczne samochody na (...)

Wypożyczalnie elektrycznych samochodów w ramach car-sharingu i taksówki elektryczne funkcjonują już w wybranych miastach Polski. Czy może to być sposób na zmniejszenie emisji spalin w polskich aglomeracjach miejskich?

Zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem polskich miast. Wymiana wysłużonych autobusów na elektryczne, pieców na ekologiczne, nasadzenia zieleni, darmowa komunikacja miejska w przypadku przekroczenia średnich stężeń sz(...)

»

Polecane artykuły

Nowy system – nowe proble(...)

  Zapewnienie konkurencyjnych procedur kontraktowania przez gminy usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest jednym z celów tzw. rewolucji śmieciowej. Niezwykle ważnym zagadnieniem, które będzie miało wpływ na warunki konkurencji na tym rynku, jest charakter wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez gminę, oraz kwestia wymagania doświadczenia w zakresie świadczenia usług odbioru odpa(...)
»

Ekonomiczna efektywność o(...)

Ideą przewodnią budowanego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych jest oparcie go na mechanizmie rynkowym i kształtowanie – poprzez bodźce o charakterze ekonomiczno-finansowym – pożądanych postaw podmiotów zobowiązanych. Mają one charakter motywacyjno-sankcyjny, a instrumenty prawne zostały ograniczone do podmiotu i przedmiotu obowiązków. Realizację obowiązku w pożądanym zakresie warunkuje kształtowanie właściwych relacji kosztowych po(...)
»