Najnowsze artykuły

Pojazdy elektryczne szans(...)

Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe jest najbardziej powszechnym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zasobów przyrodniczych i jakości materiałów. Tym ważniejsze stawać się powinny o wiele przyjaźniejsze dla środowiska i człowieka samochody elektryczne.

Według  badań szwedzkich, w spalinach samochodowych znajduje (...)

»

Gra o przestrzeń

Analizując różne zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, można dojść do wniosku, że praktycznie w każdym obszarze można zdiagnozować mniej lub bardziej istotne problemy i dylematy. Odnoszą się one nie tylko do samego sposobu wykładni konkretnych przepisów, ale również do celowości konkretnych rozwiązań.

Z uwagi na powyższe w pewnych sytuacjach celowe wydaje się nieco odmienne spojrzenie na system planowania prze(...)

»

Problematyka rolniczego w(...)

Osady ściekowe w Polsce stanowią nieznaczny procent generowanych odpadów. W 2014 roku wytworzono 967,4 tysięcy ton suchej masy osadów ogółem, czyli z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, co stanowi 0,74% ogólnej ilości odpadów. 

Istnieją ograniczone możliwości zapobiegania powstawaniu komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych. Ilości1 osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych łącznie (...)

»

NIK krytycznie o rozbudow(...)

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli 12 lipca br. ukazały się wyniki kontroli dotyczącej działań organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. Niestety, dane nie napawają optymizmem.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania skontrolowanych organów wykonawczych gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej. Ilość gospodarstw podłączonych do sieci kanalizac(...)

»

UOKiK wyciąga pomocną dło(...)

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 lipca br. opublikowano „Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny”. Zawiera on wiele informacji przydatnych dla przedsiębiorstw działających w branży.

Jak już na wstępie podkreślają jego autorzy, badanie działalności firm wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi istotną część działań UOKiK-u. W latach 2013-2014 ok. 7% wszystkich wydanych przez ten urząd decyzji dotyczyło właśnie prze(...)

»

Nowe Prawo wodne. Opłatow(...)

Ustawa Prawo wodne (najnowsza wersja projektu z 23 czerwca 2016 r.), która zgodnie z założeniami rządu ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., przewiduje bardzo istotne zmiany, dotyczące zasad uiszczania opłat za korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków. 

Tym samym uchyli obowiązujące w tym zakresie regulacje Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 5 nowej ustawy (art. 266 i nast.) nosi tytuł „Instrumenty ekono(...)

»

Zarządzanie w branży wod-(...)

Jubileuszowa, już dwudziesta edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON zbliża się wielkimi krokami. Organizator, firma Abrys, tradycyjnie już zaprasza jesienią (od 10 do 11 października) do Poznania. Wydarzenie uświetni Targi Pol-Eco-System.

W tym roku obrady Kongresu ENVICON będą skupiać się na szeregu zagadnień dotyczących systemu ochrony środowiska. Obok bloku tematycznego dedykowanego gospodarce odpadowej oraz wodno-ściekowej n(...)

»

Polecane artykuły

Informator - świat

Kto pyta, nie błądzi Od 15 grudnia 2010 r. trwają konsultacje społeczne, prowadzone w formie badań ankietowych, związane z instrumentem finansowym LIFE+ oraz finansowaniem sieci Natura 2000. Komisja Europejska prowadzi je za pośrednictwem Internetu. W przypadku opublikowanych wytycznych dotyczących kolejnej perspektywy finansowej Programu LIFE+, brukselscy urzędnicy liczą głównie na odzew krajowych, regionalnych i lokalnych organów administra(...)
»