placeholder placeholder Ankieta Poradnik Komunalnika 2015 placeholder

Najnowsze artykuły

Cofnięcie zezwolenia (...)

W artykule omówiono kwestię cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęcie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z przepisami Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.w.z.o.ś.)1, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, p(...)

»

Odsunięcie w czasie wymag(...)

Umowy podwykonawcze często zawierają postanowienia, zgodnie z którymi wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia od inwestora.

Zabieg taki ma na celu odsunięcie w czasie momentu wymagalności roszczenia podwykonawcy. Wykonawcy decydują się na tego typu klauzule, chcąc wykluczyć ryzyko zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zanim oni sami otrzymają od inwestora należne pieniądz(...)

»

Edukacja po gdańsku(...)

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna poprzez prowadzone inwestycje działa na rzecz poprawy jakości wody pitnej oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku. Do pełnienia tej funkcji powołało ją to miasto  w 2004 r. Z biegiem lat spółka zwiększała zakres swoich kompetencji jako zarządcy majątku (...)

»

Od uzdatniania do oczyszc(...)

Koniec roku to czas planowania budżetu i działań na najbliższe dwanaście miesięcy. Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele spółek zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków zastanawia się także nad organizacją wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności. Ważne jest bowiem kształtowanie postaw mieszkańców związanych z racjonalną gospodarką wodną i ochroną wód.

Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zainteresowane (...)

»

Gliwice stawiają na nowe (...)

W marcu br. zakończyła się budowa jednego z najważniejszych obiektów w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, czyli Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach.

Mieszkańcy Gliwic już od lat mogą cieszyć się wodą pitną wysokiej jakości, wydobywaną z głębinowych ujęć, porównywalną z wodą butelkowaną, którą można nabyć w sklepach. Aby ten stan utrzymać jeszcze przez wiele lat, niezbędny był nowo(...)

»

Kropla świata(...)

Groźna sól

W celu ochrony wód oraz roślinności naukowcy z Uniwersytetu Stanu Waszyngton rozpoczęli poszukiwania bezpiecznego sposobu walki z lodem i śniegiem na drogach oraz chodnikach. Chodzi o wycofanie lub chociaż zminimalizowanie wykorzystania w tym celu soli, piasku i chemikaliów. Już na początku zimy w niektórych regionach cena soli drogowej wzrosła o 10-30% w porównaniu z ubiegłym rokiem, w dodatku pojawiają się pierwsze symptomy niedoboru te(...)

»

Świątecznie w Świnoujściu(...)

Kolejny rok działalności za nami... Dwanaście minionych miesięcy to czas intensywnej pracy nad rozwojem Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Forum Wodociągowego. Inicjowano wiele nowych działań, poszukiwano partnerów i członków, organizowano spotkania i konferencje – w dniach 10-12.12.2014 r. w Świnoujściu odbyła się już XXXII konferencja Stowarzyszenia. Było to wyjątkowe spotkanie w świątecznej atmosferze, pełne ciekawych wystąpień i prezentacji.

Konferencję(...)

»

Od redaktora(...)

„Zaplecze technologiczne branży wod-kan” to hasło, pod którym nasza redakcja planuje w 2015 r. wydać cykl zeszytów specjalnych, poświęconych konkretnym rozwiązaniom technologicznym, urządzeniom i specjalistycznemu sprzętowi dedykowanym branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Chętne do zaprezentowania się w takim wydawnictwie firmy zapraszamy do kontaktu z redakcją. Powstanie swoisty katalog, który pozwoli przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym zdobyć wiedzę na temat i(...)

»

Polecane artykuły

ZP FEO na straży ustawy o(...)

W październiku br. w Sejmie odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, dotyczące rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z ramienia Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej miałem okazję uczestniczyć w tych rozmowach. Dodam, że wcześniej w imieniu ZP FEO przedstawiliśmy propozycje poprawek do tej ustawy. Najważniejsza z nich dotyczyła wprowadzenia silniejszego wsparcia dla mikroinstalacji(...)
»

Miejskie sieci ciepłownic(...)

W Europie już od trzydziestu lat wykorzystuje się cieplną energię słoneczną do wspomagania miejskich sieci ciepłowniczych. Wiąże się to często z instalowaniem ogromnych zbiorników buforowych.   Najczęściej zbiorniki te mają pojemność w granicach 4000-6000 m3. W ten sposób ogranicza się zużycie nieodnawialnych nośników energii w lokalnych ciepłowniach, co owocuje nie tylko efektami w ochronie środo(...)
»