Najnowsze artykuły

Konserwator zabytków a us(...)

Wyjaśnienia wymaga kwestia kompetencji konserwatora zabytków w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin na prawach powiatów.

W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, organem właściwym do wydania zezwolenia był i jest wojewódzki konserwator zabytków. W praktyce pojawiały się jednak wątpliwości, który organ (...)

»

Zasady określania nasadze(...)

Usuwanie drzew jest procesem ciągłym, nieuniknionym i mającym wiele zróżnicowanych przyczyn.

Drzewa wycina się z uwagi na stwarzanie przez nie zagrożenia, obumieranie, brak szans na przeżycie, przebudowę dróg, regulację i utrzymanie koryt cieków naturalnych czy ze względu na przywracanie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub innego zgodnego z przeznaczeniem terenu.

Zasadność wycinki drzew jest nierzadko kwestią sporn(...)

»

Tablice informacyjne w pa(...)

System znaków informacyjnych jest powszechnym rozwiązaniem w przestrzeni miejskiej. Stosuje się go także na terenach parkowych.

Zazwyczaj na ogrodzeniu w pobliżu bramy wejściowej umieszcza się nazwę oraz plan parku i regulamin jego użytkowania. W obiektach biletowanych pojawiają się tablice z informacjami o lokalizacji kasy i koszcie biletów. W obrębie parku niekiedy znajdują się tabliczki opisujące, np. pawilony, mosty i drzewa. Nie wszyscy zarządc(...)

»

Ochrona przyrody przez ud(...)

Warto przyjrzeć się europejskim osiągnięciom w zagospodarowywaniu cennych przyrodniczo terenów, bazującym na wykorzystaniu ich przyrodniczego, krajobrazowego i społecznego potencjału. Rozwiązania te bardziej przystają do realiów polskich miast niż kosztowne w utrzymaniu, klasyczne modele parków miejskich.

Zwiększenie dostępności bardziej naturalnych, dzikich obszarów wraz z ich ochroną przynosi wiele korzyści. Jak zatem uczynić z nieurządzonej z(...)

»

Architekt spójnych przeob(...)

Rolą architekta krajobrazu lub ogrodnika jest postrzeganie otoczenia jako miejsca upragnionych metamorfoz. Jedni oczekują przestrzeni tajemniczej, kontemplacyjnej, a drudzy bardziej dostępnej, pełnej pod względem struktury, integrującej elementy w ponadczasową mozaikę architektoniczno-krajobrazową.

W przypadku wariacji przestrzennych architekta krajobrazu Giuseppe Lunardiniego łącznikiem między naturą a architekturą zawsze jest sztuka. Dlatego używa (...)

»

Kwitnące miasto

Niezawodnym sposobem na ozdobienie i ożywienie przestrzeni miejskiej jest sadzenie roślin o efektownych kwiatach.

Z doświadczenia wiemy, a potwierdzają to również liczne badania, że nigdzie nie wypoczywa się tak dobrze, jak wśród zieleni. Istnieje wiele pięknych roślin, a jednak większości z nas prawdziwą przyjemność sprawiają te, które kwitną. Dzięki ich wykorzystaniu – nie tylko drzew i krzewów, ale też krzewinek, bylin i gatunków sezonow(...)

»

Neilia

Krzewy ozdobne mało znane

Neilia

Neilia (Neillia) należy do rodziny różowatych (Rosaceae). Nazwa rodzajowa wywodzi się od szkockiego botanika o nazwisku Neill. Znanych jest ok. dziesięć gatunków krzewów występujących naturalnie w Chinach i Himalajach. Ogólnym wyglądem przypominają tawuły (Spiraea). W naszym kraju są spotykane sporadycznie, ale ze względu na swój wygląd, zwłaszcza kwiatów i kwiatostan(...)

»

Chahar Bagh, czyli cztery(...)

Na skrawek terenu sprowadzano wodę, dookoła wznoszono mur, a pośrodku budowano kiosk, sadzono drzewa i kwiaty – tak ożywał fragment pustyni i tak powstawały wielkie arcydzieła ludzkiego geniuszu twórczego: perskie ogrody.

Od ponad 2 tysięcy lat ogród perski przetrwał praktycznie w niezmienionej postaci, odzwierciedlając założenia kultury, filozofii, religii i symboliki Wschodu. Podczas podróży po Iranie każdy turysta – nie tylko architekt krajob(...)

»

Polecane artykuły

Ekstremalna miejska dżung(...)

Ekstremalne dyscypliny sportowe stają się coraz bardziej popularne ze względu na to, że zapracowanym ludziom zaczyna brakować ruchu oraz możliwości rozładowania nagromadzonych emocji.  Zwykle mówiąc o sportach powodujących zwiększenie poziomu adrenaliny, wymienia się: skoki na bungee czy ze spadochronem, jazdę na quadach, nurkowanie, kolarstwo oraz narciarstwo ekstremalne. Są to dys(...)
»

Różnorodność zastosowań

Tym razem Hotel Grand w Sopocie był miejscem obrad corocznego seminarium poświęconego zastosowaniu preparatów chemicznych w oczyszczaniu ścieków. Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w dniach od 30 września do 2 października br., przebiegało pod tytułem „Różne aspekty chemicznych procesów oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem ich energochłonności”. Podczas seminarium zaprezent(...)
»