Najnowsze artykuły

Od Redaktora

Zmieniające się realia branży komunalnej wymagają poszukiwania i wdrażania  nowych technologii, a także dokonywania przemyślanych zakupów i niezbędnego  sprzętu. Nie jest to zadanie łatwe. Wielość i różnorodność dostępnych na rynku  maszyn, urządzeń i pojazdów jest ogromna. Różnią się one ceną, wydajnością, funkcjonalnością,  trwałością i wieloma innymi parametrami. Przy wyborze należy kierować  się także jakością serwisu oraz do(...)

»

Wbór nie jest oczywisty

Parametry techniczne, wytrzymałość oraz wydajność maszyny, dodatkowy osprzęt w standardzie,  okres gwarancji, dostępność serwisów. A może po prostu cena? Jakie kryteria decydują o zakupie  przez firmy i przedsiębiorstwa komunalne koparki, ładowarki lub koparko-ładowarki? 

Sprzedawcy maszyn przyznają, że wiele dziś dostępnych  na rynku to modele o bardzo zbliżonych parametrach.  By pozyskać klienta, trzeba zatem promowa(...)

»

Od redakcji

Odżyły spekulacje związane z likwidacją resortu środowiska. Taka koncepcja podobno była rozważana na etapie tworzenia rządu premier Beaty Szydło.

Początek roku przyniósł zaskakujące informacje. Trwająca przed rokiem wielomiesięczna batalia o nadzór nad gospodarką wodną była jedną z głównych przyczyn opóźnienia przyjęcia nowego Prawa wodnego. Wraz z jego przyjęciem zdecydowana większość prerogatyw trafiła do resortu środowiska. Nastąpi(...)

»

Kalendarium

22.02.2018, Poznań
XII Forum Miejska Sztuka Ogrodowa „Miasto dla natury” podczas GARDENIA 2018 – Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu
Organizator: redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” i Międzynarodowe Targi Poznańskie
Info: 728-971-345;
d.szymanski@abrys.pl;
www.abrys.pl


22-24.02.2018, Poznań
GARDENIA 2018 – Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu
Organizator: Mię(...)

»

Na co środki

Skoro spełniliśmy (doprawdy?) warunki ex ante, to środki na gospodarkę odpadami będą dostępne.

Przewidują to zarówno poszczególne Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne, jak i NFOŚiGW, który właśnie ogłosił nowe nabory wniosków w tym obszarze. Poniekąd słusznie, bo nadal nie jesteśmy wystarczająco przygotowani do wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej, a bez fizycznej przebudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie da się osiąg(...)

»

Ile samorządu w gospodarc(...)

Jeszcze u schyłku ub.r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szykuje się zatem osiemnasta – po uchwaleniu tzw. dużej nowelizacji z 1 lipca 2011 r. – nowelizacja ustawy.

Choć z liczby tej można wysnuć wniosek, że ustawa sprzed ponad sześciu lat była legislacyjnie niedopracowana, to trudno odmówić racji tym, którzy twierdzą, że wymaga ona(...)

»

NO SMOG z ciepłem systemo(...)

W Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera co roku 44 tys. osób. Największym trucicielem są indywidualne piece gospodarstw domowych oraz lokalne kotłownie, które nie podlegają kontroli i emitują blisko 24 razy więcej zabójczych pyłów niż duże przedsiębiorstwo ciepłownicze. Według ekspertów, budynek ogrzewany ciepłem systemowym jest nieszkodliwym dla środowiska miejscem do mieszkania.

Firmy ciepłownicze zrzeszone w Izbie Gospodarczej Cie(...)

»

Konieczne stabilny odzysk(...)

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu KIGO w województwie kujawsko-pomorskim odbyło się 12 grudnia 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli eksperci, którzy omówili najważniejsze kwestie związane z gospodarką odpadami w woj. kujawsko-pomorskim.

Z inicjatywy Konrada Mikołajskiego, prezesa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura z siedzibą w Bydgoszczy, odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zarząd KIGO spotk(...)

»

Polecane artykuły

Rośliny przy fontannach

Tam, gdzie znajdują się fontanny, zawsze chętnie gromadzą się ludzie, bez względu na to, czy jest to monumentalny obiekt, czy niewielki pióropusz wody nad stawem. Szum spadających kropli i dobrze nawilżone powietrze przyciągają przechodniów, spragnionych chwili wypoczynku wśród wody i roślinności. Głównym atrybutem fontanny jest jej spiętrzona i efektownie opadająca woda. To, czy powstaje wysoki słup, pióropusz czy gejzer, j(...)
»

Wodór z odpadów - żródło (...)

Odnawialnym źródłem czystej energii przyszłości jest wodór. Wodór jest produktem wielu różnych reakcji chemicznych. Na skalę przemysłową można wytwarzać go z odpadów. Odpady komunalne zawierają około 5% wagowo wodoru pierwiastkowego. O zawartości wodoru w odpadach komunalnych decyduje głównie frakcja odpadów komunalnych złożona z węglowodorów i węglowodanów. Węglowodory, występujące w odpadach komunalnych i niektórych przemysłowych pod postacią two(...)
»