Najnowsze artykuły

Ulepszona technologia skr(...)

Rozwiązanie to powstało w ramach realizowanego wspólnie projektu badawczego, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz zostało zgłoszone do ochrony patentowej.

Klasyczne usuwanie azotu

W powszechnie stosowanej technologii osadu czynnego, związki azotu są usuwane przy wykorzystaniu biologicznej nitryfikacji (NH4 → NO2 → NO3) oraz denitryfikacji (NO3 → N2). (...)

»

Kodeks urbanistyczno-budo(...)

Kwestią budzącą duże zainteresowanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest nowa definicja przyłącza, zaproponowana w projekcie Kodeksu urbanis- tyczno-budowlanego (dalej: kodeks). Warto w tym miejscu przypomnieć, że w aktualnym stanie prawnym definicja przyłącza wydaje się co najmniej niejednoznaczna.

Nowa regulacja dotycząca przyłączy

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej:(...)

»

Raport prawny: Wybrane ro(...)

Rozwój gospodarczy oraz sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce, także w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, determinują ciągłą rozbudowę infrastruktury przesyłowej, w tym w szczególności wodociągowo-kanalizacyjnej. Choć wspomniany postęp wpływa pozytywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw przez zwiększanie liczby odbiorców usług, a tym samym wielkości sprzedaży, to jednak przy braku rzetelnego podejścia do problemu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych po(...)

»

Krótka kołdra

Doniesienia medialne z 2015 r. alarmowały: „Półtora tysiąca mieszkańców pozbawionych jest wody. Studnie wyschły, a gmina nie ma w wielu sołectwach wodociągu i mieć nie będzie, bo zadłużony Koniecpol nie ma na to pieniędzy”. Relacje ludzi dotkniętych tą sytuacją były dramatyczne. W akcie rozpaczy sami zaczęli na festynach zbierać pieniądze na budowę wodociągu. Czynili to wielką determinacją, ale z mizernym, niestety, skutkiem. W ocenie burmistrza, krytyczn(...)

»

Nie dajmy się oszustom

Pierwsze kwiatki nieśmiało przebijają się przez śnieg, lody topnieją, z norek wychodzą różne stworzonka, a na ulice… oszuści, podający się za pracowników wodociągów. Taka to wiosna, proszę Państwa. Wiosna oszustów. Nie jesteśmy jednak bezbronni.

Przeglądając doniesienia z wodociągowych spółek, aż chwyciłem się za głowę. Pod koniec zimy szerzyła się istna plaga podających się za pracowników wodociągów oszustów, okradających mieszkania. Najczę(...)

»

„Plan Morawieckiego” a br(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała III edycję Forum Ochrony Środowiska, która odbyła się w dniach 6-7 marca 2017 r. w Warszawie. Forum zainaugurował panel poświęcony Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jej ekologicznym wyzwaniom.

Strategia to nowa wizja rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi. To uszczegółowienie celów rozwojowych, wyznaczonych w przyj(...)

»

Budujące wydarzenie

Słyszalny głos branży

W konferencji wzięło udział blisko dwieście osób. W większości

byli to przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, ale, co zasługuje na podkreślenie, również reprezentanci administracji rządowej z resortu ochrony środowiska i rozwoju, a także delegaci parlamentu.

Mimo że nie wszystkim muszą podobać się proponowane zmiany, to dyskusja na ich temat miała kulturalny przebieg i była bardzo rzeczowa, c(...)

»

Ścieżka dojścia do PPP

Regulacje prawne w zakresie PPP to przede wszystkim ustawa o PPP (z grudnia 2008 r.) oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(z 21 października 2016 r., zastępująca ustawę z lutego 2009 r.). W całym tym okresie uruchomiono 454 procedury wyboru partnera prywatnego, ale podpisano tylko 124 umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Około 6% postępowań dotyczyło sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, z czego uruchomiono jedynie cztery przedsięwzięcia (...)

»

Polecane artykuły

Kierunek recykling

Gminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy powstał w 2000 r. i obecnie zatrudnia ok. 60 osób. Prowadzi działalność w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, a ponadto zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami nie tylko na terenie gminy Dębica, ale również gmin Żyraków, Czarna Tarnowska oraz miasta Dębicy. Wszystkie wymienione gminy korzystają z usług zakładu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów(...)
»

Cyrkulacyjny przepływowy (...)

Zasoby wodne w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca klasyfikują nasz kraj na przedostatnim miejscu w Europie (przed Albanią). Odpowiada to statystycznie mniej więcej poziomowi Egiptu. Wydawać by się więc mogło, że w Polsce powinny być szczególnie chronione odpowiednimi przepisami prawnymi, a dążyć powinniśmy do rozwoju i wdrażania technologii, które w najwyższym stopniu będą je chronić.  T(...)
»