placeholder placeholder Ankieta Poradnik Komunalnika 2015 placeholder

Najnowsze artykuły

W odpadach bez zmian(...)

W odpadach bez zmian

 

Tegoroczne Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO upłynęło pod znakiem dyskusji o wyzwaniach, jakie zarysowały się przed samorządami po zakończeniu „rewolucji śmieciowej”, a także o drodze, jaką przebywają odpady – od selektywnej zbiórki aż po odzysk.

 

Spotkanie, które miało miejsce 4-5 lutego br. w Warszawie, zainaugurowały wystąpienia gości honorowych, m.in. Janusza(...)

»

Idzie nowe w branży odpad(...)

Idzie nowe w branży odpadowej

 

Prezydent podpisał 22 stycznia br. długo oczekiwaną nowelizację ustawy o odpadach. Jednak wokół nowych zapisów rodzi się wiele wątpliwości, które budzą stosunkowo dużo emocji.

 

Przystępując do syntetycznej analizy kluczowych rozwiązań zawartych w Ustawie z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 122), n(...)

»

Chronić środowisko i zadb(...)

Chronić środowisko i zadbać o gospodarkę

 

Czy dbałość o przyrodę można pogodzić z rozwojem gospodarczym? Na ile wywiązujemy się z zobowiązań wobec unijnej polityki energetyczno-klimatycznej do 2020 r.? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy Forum Ochrony Środowiska, które odbyło się 19 stycznia br. w Warszawie.

 

Jednodniową konferencję zorganizowała Izba Gospodarcza „Wodociągi Po(...)

»

Woda w mieście(...)

Woda w mieście

 

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira pt. „Woda w mieście” to praktyczny poradnik poświęcony m.in. zagadnieniom zintegrowanego zarządzania wodą w przestrzeni miejskiej.

 

Publikacja skierowana jest m.in. do samorządowców, planistów, zarządców nieruchomości, a także do specjalistów z branży budowlanej i inżynierów. W książce nie brakuje tematów dotyczących rewitaliza(...)

»

Naturalnie Mączkowski(...)

W sprawie odkrywki trzeba szybkich decyzji

 

Obszarem, o który toczy się coraz więcej sporów ekologicznych, jest szeroko rozumiana energetyka. Kontrowersje budzi rządowy program rozwoju energetyki jądrowej; emocje – nie bez racji – wywołują próby wydobywania gazu łupkowego; ze sprzeciwem spotykają się niektóre kontrowersyjne lokalizacje farm wiatrowych, a spory w skali światowej toczą się wokół rozwoju energetyki opartej (...)

»

Punkt widzenia(...)

Poprawiamy prawo, poprawmy też kontrolę

 

Pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na spotkaniu naszej Podkomisji odbyła się też pierwsza dyskusja z udziałem zainteresowanych podmiotów. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania się do dyrektywy unijnej. I wszyscy zainteresowani wiedzą, że akurat to nie podlega dyskusji – po prostu musimy się dostosować do wymo(...)

»

Europerspektywy(...)

Główne obszary prac Komisji Środowiska PE

 

W styczniu br. oficjalnie rozpoczęło się drugie czytanie nt. procesu pośredniej zmiany użytkowania gruntów, (ang. indirect land use change – ILUC tj. proces przekształcania obszarów zasobnych w pierwiastek węgla oraz obszarów o dużej różnorodności biologicznej w obszary produkcji surowców służących do produkcji biopaliw) – czyli zmianie dyrektyw: o jakości paliw i o wspieraniu odnaw(...)

»

Kalendarium(...)

18-19.02.2015, Warszawa

Smart City Forum

Organizator: MM Conferences, Warszawa

Info: 22/379-29-03; m.kopanska@mmcpolska.pl; www.smartcityforum.pl

 

26-28.02.2015, Poznań

Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2015

Organizator: Międz(...)

»

Polecane artykuły

Ułatwić osiągnięcie celu (...)

Nowa dyrektywa 2009/28/WE dotycząca promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych wychodzi na przeciw potrzebom polityki energetycznej Unii Europejskiej. Udział energii z OZE w całkowitym zużyciu brutto w UE-27 ma wynieść nie mniej niż 20% w 2020 r. Z przedstawionych w dokumencie działań wynika, że każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji Europejskiej Krajowy Plan Działań dla Rozwoju Energii ze Źródeł Odnawialnych (NREAP – National Re(...)
»

Odzysk surowców z odpadów(...)

Baterie cynkowo-manganowe Cz. II Jednym ze stosowanych sposobów przerobu strumienia baterii cynkowo-manganowych (Zn-MnO2) w praktyce przemysłowej jest technologia pirometalurgiczna. W literaturze opisywane są trzy termiczne procesy przeróbki baterii cynkowo-manganowych, które stosuje się też w praktyce przemysłowej. Metody pirometalurgiczne polegają na odzysku materiałów (w szczególności metali) poprzez przeprowadz(...)
»