Najnowsze artykuły

Wysokość kar za usuwanie (...)

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.). 

W tym przypadku głównym środkiem oddziaływania jest ich wysokość. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 (...)

»

Agrihood

Miasto na wsi, wieś w mieście – nowa urbanistyka czy entropia idei miasta?

Ostatnimi czasy w teorii urbanistyki zaczęły pojawiać się nowe pojęcia, idee i definicje, odnoszące się do najnowszych zjawisk zachodzących w przestrzeni miasta. Obcobrzmiące nazwy, w większości przypadków niemające jeszcze polskich odpowiedników, powstają w błyskawicznym tempie na bazie najnowszych koncepcji kształtowania przestrzeni: guerilla gardening, rewilding, (...)

»

Sprzęt na pięć: płyty bru(...)

BRUK-BET® Sp. z o. o.
biuro@bruk-bet.pl
www.bruk-bet.pl

Geometryczne płyty brukowe NOVATOR® CITY w kształcie ponadczasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach od 20 x 20 cm 
aż do wielkich formatów 60 x 120 cm są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność modernistycznego stylu w architekturze. Dedykowane dla budownictwa miejskiego płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 i 16 cm pozwalają na ruch kołowy cięż(...)

»

Ażurowe podjazdy

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce. 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologic(...)

»

Architekt mistycznych kra(...)

Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię. 

Typowo rolniczy kraj przekształcił się w państwo przemysłowe w XX w. W dziedzinie architektury przełom, będący konsekwencją postępu technologicznego zmian stylu życia, wyznaczają projekty Le Corbusiera, architekta(...)

»

Hibiskus - orientalny akc(...)

Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus) jest jedynym krzewiastym gatunkiem ketmii, który nadaje się do uprawy w Polsce. Swoją urodą roślina ta nie ustępuje innym, bardziej egzotycznym krzewom ze strefy subtropikalnej i tropikalnej.

Ketmia syryjska – zwana także ślazowcem syryjskim, poślubnikiem syryjskim lub różą Szaronu – wbrew swojej nazwie nie pochodzi z Syrii, lecz ze wschodu Azji, z terenów Chin i Tajwanu. Do Europy została sprowadzona najpra(...)

»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Orszelina japońska (Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.) pochodzi z górskich lasów Japonii. Do uprawy została wprowadzona w 1870 r. W Europie spotykana jest rzadko, a w Polsce można ją obserwować w arboretach w Kórniku, Rogowie i Wojsławicach oraz w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dlatego też pozostaje u nas krzewem ozdobnym mało znanym. Walorami dekoracyjnymi przewyższa orszelinę olszolistną (Clethra alnifolia L.), również rzadko uprawianą w Polsce. Zalecana jest do (...)

»

Kassel - zaczarowany ogró(...)

Kassel jest jedną z wysoko rozwiniętych aglomeracji niemieckich z wielowiekową historią. To jednak także jedyne w swoim rodzaju miasto na mapie Niemiec, tak mocno rozsławione przez sztukę architektury krajobrazu, a dokładniej przez zespół parkowo-pałacowy Wilhelmshöhe.

Stworzenie rodowej siedziby według najnowszych wówczas trendów datuje się na 1696 rok. Wtedy to, na życzenie i zgodnie z pomysłem landgrafa Karla von Hessen-Kassel, powstała siedzi(...)

»

Polecane artykuły

Badania stanu techniczneg(...)

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe są bardzo ważnym elementem infrastruktury podziemnej w miastach, jednak awarie wynikające z ich złego stanu technicznego nie należą niestety do rzadkości. Ich skutki odczuwane są boleśnie nie tylko przez zarządców sieci ale, przede wszystkim, przez zwykłych mieszkańców. Uszczelnienie, renowacja czy może pełna wymiana konstrukcji? Podjęcie właściwej decyzji co do zakresu prac renowacyjnych a także wybór odpowied(...)
»

Ekoodpowiedzialność wyróż(...)

Druga edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zaowocowała przyznaniem trzech wyróżnień. Za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska statuetki otrzymały firmy: Carlsberg Polska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa oraz Unilever Polska.   Każde z przedsiębiorstw, które zgłosiło swój udział w konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, w 2011 r. podjęło interesujące działania, sprzy(...)
»