placeholder placeholder Ankieta Poradnik Komunalnika 2015 placeholder

Najnowsze artykuły

Kto głośniej?(...)

Debata na temat przyszłości biopaliw transportowych, zarówno tej najbliższej – do 2020 r., jak i dalszej (z uwagi na przyjęte już teraz nowe rozwiązania prawne), weszła (?) w decydującą fazę. Ostatnia prosta wcale jednak nie jest taka prosta, zwłaszcza że nie każdy przecież europoseł musi znać się na biopaliwach, a obecny etap ścieżki legislacyjnej w Brukseli ponownie właśnie powiódł projekt „dyrektywy ILUC” na tory parlamentarne, o czym szczegółowo pisałem w (...)

»

Próby ograniczenia rozwoj(...)

Po przyjęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii Sejm zajął się dwoma innymi ustawami, których wdrożenie będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy, w szczególności energetyki odnawialnej. Są to projekty: ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Pierwszy projekt bezpośrednio dys(...)

»

Działajmy wspólnie!(...)

Coś, na co jeszcze kilka tygodni wcześniej nikt nie liczył, stało się faktem – 20 lutego 2015 r. Sejm, wbrew rządowi, odrzucił kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nie jest to ideał, jeśli chodzi o rozwój OZE w Polsce, ale cieszmy się z drobiazgów i z tego, co już osiągnęliśmy.

Dzięki działaniom na rzecz wsparcia poprawki posła Bramory do ustawy o OZE, dotyczącej drobnej energetyki prosumenckiej, udało się uzyskać popa(...)

»

Stanowisko TRMEW w sprawi(...)

Przygotowana reforma gospodarki wodnej, obejmująca wprowadzenie nowej ustawy Prawo wodne, ogłoszonej 23 grudnia 2014 r. wraz z szeregiem aktów wykonawczych, wywołuje niepokój wśród użytkowników wód, do których należą przedsiębiorcy związani z hydroenergetyką. Wynika to z oceny kierunku, w jakim zmierza polityka wodna Polski, a także z niebezpieczeństwa utraty praw nabytych i nieuzasadnionego zwiększania obciążeń użytkowników wód. Ponadto wątpliwości budzą intencje (...)

»

Zielone dachy dla niskiej(...)

Poprawa jakości powietrza staje się dla coraz większej liczby miast zagadnieniem najwyższej wagi. Problem nie dotyczy jedynie dużych aglomeracji. Niejednokrotnie w małych miejscowościach jakość powietrza jest gorsza niż w większych miastach. Z Programem ochrony powietrza dla gminy ściśle związany ma być Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN), który w skali mikro ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz kosztów energii.

»

Rozmowy o ekoinnowacjach(...)

Zorganizowana 12 lutego br. przez Urząd Marszałkowski konferencja pt. „Ekoinnowacje, kreowanie rozwiązań przyjaznych środowisku”, miała przybliżyć temat praktycznego wdrażania ekoinnowacji.

 – Warmia i Mazury z racji swoich zasobów naturalnych są ukierunkowane na kreowanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań bez presji na środowisko. Lasy i jeziora to nasz kapitał, na którym oparliśmy inteligentne specjalizacje naszego regionu. Warto wykorzystyw(...)

»

Autobus energetyczny w tr(...)

W czasie zimowej przerwy autobus służył warszawskim szkołom jako mobilna klasa lekcyjna, w której eksperci przedstawiali uczniom szkół podstawowych i gimnazjów główne tematy poruszane w trakcie kampanii „Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Dzięki sprawnej organizacji i wsparciu Honoraty Waszkiewicz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego, udało się spotkać z uczniami 20 w(...)

»

Smart City Forum(...)

Konferencja „Smart City Forum – nowa inicjatywa” poświęcona inteligentnym miastom w Polsce odbyła się w dniach 18-19 lutego 2015 r. w hotelu Westin w Warszawie. Na spotkanie przybyło ponad 500 uczestników, w tym wybitni eksperci, prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Tomasz Misiak (przewodniczący Rady Nadzorczej MM Conferences) oraz Ma(...)

»

Polecane artykuły

Ekologia to czysty biznes(...)

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes” 2009. Już ponad 5 tys. firm przekonało się, że działania na rzecz ochrony środowiska są źródłem wymiernych korzyści finansowych. Sukces osiągnęły dzięki udziałowi w Programie Czysty Biznes, realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Swoje osiągnięcia firmy mogą prezentować, biorąc udział w będącym częścią Programu Konkursie. Konkurs, pod honorowym(...)
»

Handel emisjami(...)

Wieści z Poznania Oddział Izby w Poznaniu, we współpracy z Ecofys Polska, zorganizował szkolenie dotyczące europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W rynku handlu emisjami (jak to się skrótowo określa) uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy, ale również starostwa powiatowe i urzędy wojewódzkie. Poprzez decyzje administracyjne starostowie i wojewodowie będą umożliwiać przedsiębiorcom handel tymi uprawnieniami. Stąd też adresatami szk(...)
»