Najnowsze artykuły

Półka z książkami

Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną

Julia Krzyszkowska

W jaki sposób samorządy mogą skorzystać z rozwoju energetyki obywatelskiej? Jak zdobyć środki finansowe i jak przygotować się do inwestycji w efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii (OZE)? Na te pytania odpowiada nowy przewodnik przygotowany w ramach akcji „Więcej niż energia” przez (...)

»

Nowe oblicza energetyki s(...)

Energetyka słoneczna obecnie jest bodajże najszybciej rozwijającą się dziedziną związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Naukowcy prześcigają się w prezentowaniu nowych technologii, które czasami mają charakter iście kuriozalny. Niemniej każdy pomysł może być podwaliną kolejnej koncepcji. Dzięki tego typu lawinowej strukturze rozwoju myśli inżynierskich możemy doskonalić dokonania poprzednich pokoleń oraz testować i wprowadzać własne(...)

»

Smart Lighting – ludzie i(...)

Słowo „smart” wydaje się dzisiaj niemal wszechobecne i towarzyszy nam na każdym kroku. Z pewnością jest często nadużywane przez przedsiębiorców i działy marketingu w celu nazywania całkiem codziennych przedmiotów i zjawisk.

Bywa jednak, że ta krótka nazwa znakomicie opisuje nowe idee i produkty, a często także ich twórców. Nie inaczej jest w przypadku grupy młodych nowosądeckich inżynierów - twórców technologii Smart Lighting. Dzięk(...)

»

Zabrudzenia modułów PV – (...)

Na to pytanie odpowiedź próbuje znaleźć coraz więcej inwestorów posiadających instalacje fotowoltaiczne. Częste mycie może być stratą pieniędzy i grozić uszkodzeniem modułów, natomiast pozostawienie tego problemu naturze może spowodować zmniejszenie efektywności instalacji.

Według Piotra Gabryańczyka, menadżera produktu w firmie Selfa GE, zanieczyszczenia zgromadzone na powierzchni modułu fotowoltaicznego od strony szkła przyczyniają się bezpośrednio do zmn(...)

»

Efektywność energetyczna (...)

Promowanie działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej.

Zagadnienie to stanowi również jeden z głównych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”. Głównym(...)

»

Dopuszczenie do udziału w(...)

Wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych z niecierpliwością czekają na ogłoszenie terminu pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej.

Tymczasem jeszcze przed przystąpieniem do aukcji inwestorzy muszą zmierzyć się z procedurą uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w niej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej ustawa OZE) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źr(...)

»

Sen o polskim ciepłownict(...)

W drugim dniu Forum Czystej Energii, zorganizowanego przez redakcję „Czystej Energii” (relacja na str. 44) zaproszeni eksperci dyskutowali na temat możliwych modernizacji polskich ciepłowni.

Po prezentacjach związanych z potencjałem biomasy, funkcjonowaniem ciepłownictwa oraz stosowanymi technologiami, prowadząca Forum Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna, do udziału w panelu dyskusyjnym zaprosiła następujących ekspertów: Bogusława Regulskiego, (...)

»

Sprawa OZE w systemie ele(...)

W 2014 roku UE wyznaczyła krajom członkowskim nowe cele związane z realizacją polityki klimatycznej w horyzoncie do 2030 r.

W szczególności określono wymagany stopień redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40% (względem punktu odniesienia z 1990 r.) oraz wskazano wymóg uzyskania co najmniej 27% udziału energii OZE w energii konsumowanej.

Sytuacja ta zmusza do podejmowania działań wspomagających realizację tych celów. Udział (...)

»

Polecane artykuły

Od redaktora

Ochrona środowiska to jedna z najtrudniejszych dziedzin w negocjacjach z Unią Europejską - o tym wiedzieliśmy od dawna, tutaj też wystąpiliśmy o najdłuższe okresy przejściowe, argumentując to olbrzymimi zapóźnieniami technicznymi i jeszcze większymi potrzebami finansowymi w tym zakresie. Tutaj też po raz pierwszy, twarde stanowisko Rządu uległo zmianie, ale głównie po to - jak mówią nasi negocjatorzy - by rozmowy przyspieszyć i zakończyć je w tym roku. Ponadto - jak przyz(...)
»

Przez kontrolę do poprawy(...)

Na początku br. opublikowano „Raport z przeprowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. Posłużył on za podstawę do dyskusji na temat kontroli przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.
»