E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychCo jest błędem, a co tylko różnicą? Obliczanie bilansu wody w budynkach mieszkalnych. Cz.II

W stosowanym do niedawna podejściu do bilansowania wody w budynkach mieszkalnych różnica wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy lokalowych nazywana była błędem. Niesłusznie.

Nowy sposób bilansowania wody w budynkach mieszkalnych opiera się na standardowym bilansie Międzynarodowej Organizacji ds. Wody (ang. International Water Association – IWA). Bilans IWA zapewnia jednolite podejście i metodologię określania jego składników. W ten sam sposób bilansujemy wodę zarówno zimną, jak i ciepłą.

Kolejność obliczania

W tabeli 1 pokazano bilans IWA. Na górze tabeli podano oznaczenia kolumn w celu objaśnienia poszczególnych elementów.

Obliczeń składników bilansu wody dokonuje się według ściśle określonej kolejności:

1. Określamy ilość wody zmierzonej przez wodomierz główny (kolumna A).

2. Obliczamy ilość wody zafakturowanej pomierzonej – wodomierze i niepomierzonej – ryczałt (kolumna D); ich sumę wpisuje się do kolumny C jako zafakturowaną i autoryzowaną konsumpcję oraz do kolumny E jako wodę z rozliczeń wodomierzy i ryczałtu.

3. Określamy wodę z nieautoryzowanej i nierozliczonej konsumpcji (kolumna E) jako różnicę pomiędzy wodą z odczytu wodomierza głównego (kolumna A) i wodą z nierozliczonej i nieautoryzowanej konsumpcji (kolumna E).

4. Wodę niezafakturowaną pomierzoną i niepomierzoną – jeśli taka występuje – wpisujemy do kolumny D, natomiast ich sumę, jako niezafakturowaną autoryzowaną konsumpcję, wpisujemy do kolumny C.

5. Dodajemy zafakturowaną i niezafakturowaną konsumpcję (kolumna C) i wynik wpisujemy do kolumny B jako autoryzowaną konsumpcję.

6. Obliczamy nieautoryzowaną konsumpcję (kolumna B) jako różnicę pomiędzy wodą z wodomierza głównego (kolumna A) i autoryzowaną konsumpcją (kolumna B).

7. Określamy kradzieże oraz - wstępnie - błędy pomiarów i odczytów wodomierzy w najlepszy sposób, w jaki potrafimy (kolumna D), a ich sumę wpisujemy do kolumny C jako błędy pozorne rozliczeń. Uwaga! Jeśli fizycznie nikogo nie przyłapaliśmy na kradzieży, wówczas nie możemy zakwalifikować wody do tej kategorii. Warto też pamiętać, że kradzież, zgodnie z kwalifikacją IWA, traktowana jest jako błąd pozorny rozliczeń.

8. Obliczamy ubytki wody/awarie (kolumna C) jako różnicę pomiędzy nieautoryzowaną konsumpcją (kolumna B) i błędami pozornymi rozliczeń (kolumna C).

9. Zaakceptowane ubytki wody (kolumna D) obliczamy w oparciu o szacunek strat z wycieków, które fizycznie wystąpiły na instalacji, a więc w sytuacji, gdy np. pękł jakiś zawór czy przewód i woda uciekała z instalacji przez kilka godzin.

10. Wstępnie obliczamy wodę pozostałą, odejmując od ubytków wody/awarii (kolumna C) zaakceptowane ubytki wody (kolumna D). Jeśli poprawnie wykonaliśmy obliczenia, ilość tej wody (dla przypadku, kiedy woda pozostała nie występuje) ma wynosić zero. Jeżeli występuje jakiś składnik wody bilans(...)


comments powered by Disqus