E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychWałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jako spółka istnieje od czerwca 1998 roku. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest usuwanie odpadów komunalnych oraz obrót odpadami niebezpiecznymi. Aby sprostać wymogom ochrony środowiska oraz oczekiwaniom klientów działalność ta wymaga wdrożenia nowych rozwiązań i technologii. Jednym z takich rozwiązań było wprowadzenie w 2000 roku na terenie Wałbrzycha selektywnej zbiórki odpadów. Początkowo zakupiono jeden pojazd, przystosowany do transportu kontenerów i rozładunku pojemników oraz 10 kompletów pojemników na odpady. Obecnie jest już 60 kompletów pojemników oraz dwa pojazdy zaopatrzone w urządzenia holowe i dźwigowe [Fot.: Pojazd wyposażony w urządzenie myjące pojemniki]. Wprowadzony w 2000 roku system selektywnej zbiórki odpadów spotkał się z zainteresowaniem sąsiednich gmin, w wyniku czego cztery z nich przyłączyły się do zaproponowanej przez nas zbiórki. Zebrane w ten sposób odpady trafiają do bazy naszej firmy, gdzie ulegają doczyszczaniu i sprasowaniu. Następnie wysyłane są do firm zajmujących się recyklingiem odpadów. Jak pokazało życie, selektywna zbiórka odpadów wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców, którzy oczekują dalszej rozbudowy systemu, a przede wszystkim zwiększenia ilości pojemników. Drugim, długo społecznie oczekiwanym, rozwiązaniem było wprowadzenie w 2001 roku mycia i dezynfekcji pojemników tuż po ich opróżnieniu. W tym celu w ubiegłym roku zakupiono dwie śmieciarki wyposażone w urządzenia myjące pojemniki oraz zapewniające odbiór wody po ich umyciu [Fot.: Konferencja prasowa poświęcona odpadom z udziałem Zarządu Miasta - prezydent Stanisław Kuźniar (w środku), wiceprezydent Dorota Bekier (po prawej)]. Dążąc do ograniczenia uciążliwości pracy śmieciarek na terenie miasta przedsiębiorstwo nasze zakupiło urządzenia dostosowane do wymogów europejskich. Większość pojazdów spełnia obecnie normy emisji EURO2 i EURO3. W najbliższych planach przedsiębiorstwa jest uruchomienie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców, w celu wyeliminowania ich ze strumienia odpadów komunalnych. Plany Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w zakresie gospodarki odpadami są koordynowane z planami Wałbrzycha i prezentowane publicznie, co pozwala na ich bieżącą konsultację i weryfikację. Witold Seńczuk Prezes Zarządu WPO Sp. z o.o. fot. Archiwum WPO Wałbrzych Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych ul. Piasta 16 (...)


comments powered by Disqus