Wpływ wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych na wody powierzchniowe


Specyfika oddziaływania wód opadowych odpływających z terenów zurbanizowanych na zanieczyszczenie odbiorników polega na dopływie znacznych ładunków zanieczyszczeń w krótkim czasie.
Udział wód opadowych w zanieczyszczeniu odbiorników wskazuje wyraźnie na niekorzystny wpływ tego źródła zanieczyszczeń na środowisko wodne.


Zanieczyszczenia powierzchni terenów, w szczególności po długim okresie pogody suchej, powoduje, że w pierwszej fazie spływu wód opadowych występują bardzo wys(...)