Program ochrony środowiska


Zenon Świgoń

Trwają przepychanki międzyresortowe dot. kształtu i zawartości programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym. Prawdopodobnie w ministerstwach znowu obudzą się za późno, tym razem z powodu ustawowego terminu wykonania programów w powiatach. Chyba, że „na górze” chodzi o pokazanie nowym starostom kto tu rządzi.

Zgodnie z zapisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62/2001 poz. 627), na samorządy wszystkich (...)