Parametry technologiczne i zasady obliczania reaktorów z osadem czynnym


Parametry technologiczne osadu czynnego to wartości liczbowe czynników, wpływających na przebieg oczyszczania metodą osadu czynnego. Sposoby wyrażania i obliczania istotnych parametrów osadu czynnego powinny się mieścić w ustalonym zakresie. Ma to decydujący wpływ na przebieg oczyszczania ścieków.

Obciążenie osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (A´) jest określane wielkością ładunku zanieczyszczeń organicznych, mierzonego w kg BZT5 na dobę (ŁBZT<(...)