Co jest błędem, a co tylko różnicą? Obliczanie bilansu wody w budynkach mieszkalnych. Cz.II


W stosowanym do niedawna podejściu do bilansowania wody w budynkach mieszkalnych różnica wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy lokalowych nazywana była błędem. Niesłusznie.

Nowy sposób bilansowania wody w budynkach mieszkalnych opiera się na standardowym bilansie Międzynarodowej Organizacji ds. Wody (ang. International Water Association – IWA). Bilans IWA zapewnia jednolite podejście i metodologię określania jego składników. W ten sam sposób bilansuje(...)