Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania


Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania jako spółka istnieje od czerwca 1998 roku. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest usuwanie odpadów komunalnych oraz obrót odpadami niebezpiecznymi. Aby sprostać wymogom ochrony środowiska oraz oczekiwaniom klientów działalność ta wymaga wdrożenia nowych rozwiązań i technologii. Jed(...)