Recykling materiałowy krótkich włókien poliamidowych


Problem recyklingu tworzyw sztucznych to nie tylko problem dużych zakładów wytwarzających folie, opakowania, włókna czy wyroby codziennego użytku. To nie tylko problem składowisk komunalnych, ale też problem małych zakładów, które produkują poszukiwane wyroby i mają też odpady przyprodukcyjne z tworzyw sztucznych i to często w małych ilościach. One też, nawet przy ilościach kilkuset kilogramów w skali roku, są zobowiązane do zagospodarowania odpadów, aby nie obciążać nimi środowiska naturalne(...)